Social

AJOFM: Sprijin financiar pentru absolvenții de învățământ promoția 2018

joi , 5 iul 2018, ora 19:32       de MaraMedia       Social

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș informează absolvenţii instituţiilor de învăţământ promoţia 2018, că pot beneficia de îndemnizația de șomaj în valoare de 250 de lei, pentru o perioadă de 6 luni, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare (acum de 500 de lei), dacă:


- se înregistrează la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă, din raza de domiciliu, ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați în condițiile legii;


- nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;


- nu urmează o formă de învățământ la solicitarea dreptului;

- nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare.

 

De reținut că, pentru absolvenţii de liceu promoţia 2018, 24 iulie 2018, este ultima zi în care aceștia se mai pot înregistra,  pentru a beneficia ulterior, de îndemnizația de șomaj, de 250 de lei.

În situaţia în care unii tineri mai au corigențe şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligați să se prezinte într-un interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigentă. În acest sens, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

-În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolventii trebuie să prezinte următoarele documente:

- Act de identitate, copie şi original;

- Certificat de naştere, copie şi original;

- Act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după caz) în copie şi original.

(În cazul adeverinţei de la liceu, trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 25 mai 2018)

- Adeverinţa eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este ”apt de muncă” sau nu.

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire , ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la îndemnizaţie de şomaj. 

Pentru absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale, îndemnizaţia de şomaj se acordă de la data absolvirii, fără a mai fi necesară înregistrarea, în prealabil, ca persoane în căutarea unui de loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire. 

În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în intervalul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare, se calculează de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă .
Măsuri și servicii  specializate acordate  absolvenților de învățământ pentru creșterea șanselor de ocupare

 

- Informare şi consiliere profesională - ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc.;

- Medierea muncii - punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor; 

- Formare profesională - asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii, care să le asigure creștere și divesificare competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și integrării pe piața muncii;

- Indemnizaţie de şomaj - absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la structurile AJOFM Maramureș din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei), pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei;

- Completarea veniturilor salariale

Prima de inserţie se acordă absolvenţilor care, în termen de 60 zile de la absolvire, se înregistrează la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni. Cuantumul primei de inserţie este de 1.500 lei, respectiv de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării.
Prime de mobilitate 

 

-Primă de încadrare pentru  șomerii îndemnizați și neîndemnizați care se angajează într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu (0, 5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi).

 

Primă de instalare pentru șomerii indemnizati si neîndemnizati, care-si schimbă domiciliul intr-o altă localitate in urma angajării la o distanță mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu  (12. 500 lei pentru persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința și 15.500 pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei în sensul  legii 287/2009 privind Codul Civil).

De asemenea în sprijinul absolvenţilor, agenţia acorda subvenţii acelor angajatori care încadrează în munca absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire (indiferent dacă sunt sau beneficiari de îndemnizaţie de şomaj), în valoare de 900 de lei lunar.

 

Pentru informaţii suplimentare persoanele interesate pot accesa   site-ul  AJOFM Maramureş: http://www.maramures.anofm.ro/ (secțiunea -îndemnizație de șomaj pentru absolvenți și prime de angajare);

 

COMENTARII

Lasa un comentariu

*
*
*
Campurile marcate cu "*" sunt obligatorii


Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.TV Sighet

SONDAJ DE OPINIE

Spre ce destinaţii externe aţi dori să zboare avioanele de pe Aeroportul Maramures?
Londra
Madrid
Roma
Amsterdam
Munchen

NEWSLETTER

Abonati-vă la newsletterul nostru si veti fi la curent cu ultimele stiri:
Sighet FM